Technisch Adviesbureau             Borrenbergs

Tegels... Tegels zijn prachtig, maar – mooi en duurzaam tegelwerk is een uitgekiende combinatie van tegels, vakwerk, ondergrond, een systeem aan materialen plus gebruik. Met mijn 20 jaar ervaring in de tegelbranche werd ik sinds 2009 steeds vaker benaderd als technisch adviseur. Ik werd lid van enkele gezaghebbende landelijke en internationale adviesorganen, speelde een rol bij de meest uiteenlopende arbitragezaken en maakte technische locatie-analyses waar het ging om schades en ‘lelijk’ tegelwerk, dan wel om advies te geven voor herstel. Zo werd ik technisch adviseur, heb inmiddels talloze zaken tot een oplossing helpen brengen, en ken het tegelvak echt van haver tot gort.  Die kennis zet ik graag voor u in! 

Plus - sinds kort verzorgt Technisch Adviesbureau Borrenbergs ook bouwtechnische keuringen van woningen, vanzelfsprekend binnen de voorwaarden van de brancheorganisatie voor bouwkundige keurders www.bvbk.nl. Meer informatie daarover vindt u HIER 

Mijn wereld van keramiek en techniek

Mijn fascinatie voor keramiek en gesteente - ik ben een fanatiek amateur-geoloog - , mijn ervaring als tegelzetter, mijn netwerk, de wereld onder de tegel, esthetiek, de rol van onderwijs, de wisselwerking tussen de vakkennis van de tegelzetter en de materiaalkennis van de producent, de verwachtingen van de professionele en de particuliere klant... 
Onderstaande foto's laten er meer van zien.  


Mijn wereld in een paar foto's...

De meeste schades zijn te voorkomen! 

Bij veel schades denk ik wel eens ‘Was mijn advies hierbij maar vooráf gevraagd’…! Ofwel: ik adviseer eigenlijk het liefst vooraf over de aanpak van een werk: hoe maken we deze badkamer stabiel en waterdicht, hoe zorgen we ervoor dat dit terras zijn hemelwater goed afvoert en in de winter niet stukvriest.’  Er gaat best weleens wat mis bij tegelwerk. Het vak is, met al die nieuwe materialen, dan ook veel complexer geworden. Net zoals de verwachtingen van de consument/eindgebruiker hoger zijn. De tegelzetter levert het eindproduct, en hij is logischerwijs ook  altijd het eerste aanspreekpunt: bij zijn werk komen de onvolkomenheden van ondergrond, materiaal of techniek pas echt aan het licht. Terwijl ze echt al vooraf kunnen worden vastgesteld. Is er een vraag over wie verantwoordelijk is voor een schade, dan treed ik daarin graag op als mediator of als arbiter.  Maar hoe dan ook: met mijn advies kan uiteindelijk een tegelproject tot een goed einde gebracht worden – met advies vooraf, of met advies over hoe een schade te repareren. 

Advies voor de tegelzetter 

U bent tegelzetter. U verstaat uw vak. Maar u twijfelt over het te verwerken materiaal, of over de ondergrond waarop u uw werk moet leveren. Ik kan voor u alle tests cf. de Nederlandse en Europese normen  verzorgen op het gebied van: 

        i.      Vlakheid, 

        ii.     Schuifweerstand/gladheid

        iii.    Materiaalsamenstelling

        iv.    Warmtegeleiding, 

        v.     Geluidsnormen (bij vloeren van appartementen bijvoorbeeld), 

        vi.    De mechanische kwaliteit van de tegels of de ondergrond 
                (bijvoorbeeld sterkte-  en trekkrachtproeven). Eventueel schakel ik 
                daar een laboratorium uit mijn netwerk voor in.
  
Advies voor consumenten

U bent consument/eindgebruiker, en wil advies over een ondergrond. Of u 
wilt weten of het voor u uitgevoerde tegelwerk aan de geldende normen 
voldoet. Of u hebt een schade, en wilt expertise inschakelen. 

Advies bij conflicten en rechtspraak  

U bent jurist (of 'Rijdende Rechter'), en wil externe expertise op keramisch 
gebied inschakelen. 

...en ook advies voor u! 

Wie u ook bent, en waar u mij ook voor belt: u kunt rekenen op een deskundige, objectieve beoordeling van zaken. Waarbij ik vanzelfsprekend altijd een technisch advies aanreik, dan wel  oplossingsmogelijkheden bedenk ingeval van een te verhelpen schade.         

Vakdocent en 'kampioenenmaker'

Onderwijs is een passie van me. Ik kom mijn oud-leerlingen nog vaak tegen, en heb er een aantal zelfs naar een kampioenstitel mogen begeleiden... 

Voorzitter van de Nederlandse Innovatieve Tegel Academy

...Bijscholing van vaklieden verzorg ik, samen met een flink aantal andere specialisten, op de NITA. En zelf leer ik tijdens zulke sessies ook nog steeds.   

...En altijd op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen...! 

En ik blijf een keramiek-fanaticus. Dus hoor ik van een nieuw hulpmiddel, een nieuwe tegeltype, een  uitdaging voor de verwerker - dan verdiep ik me erin. En ben ik de eerste om mijn nieuw verworven kennis te delen. 

Speciale techniek: XRF-meting

Soms is het belangrijk om te weten wat de samenstelling van een onbekende ondergrond of lijmsysteem is. In dat speciale geval kan ik XRF-meting inzetten. XRF apparatuur maakt gebruik van röntgenstralen waarmee je de kwalitatieve en kwantitatieve chemische samenstelling van een stof kunt vaststellen. Hierbij heb ik beslist voordeel van mijn geologie-achtergrond: Je kunt met dit apparaat de chemische elementen die alleen voorkomen in het betreffende monstermateriaal vaststellen - als je weet waar je naar zoekt...! En dit is maar één voorbeeld van de vele technieken waarmee tegelwerk kan worden geanalyseerd.

Vochtmeting 

Eigenlijk zou elke tegelzetter 'm in zijn tas moeten hebben: een carbid-vochtmeter. Veel schade ontstaat namelijk doordat er op een te 'natte' ondergrond gewerkt is. Dat lijkt geen probleem op het moment dat er opgeleverd wordt, maar de problemen kunnen zich jaren later nog openbaren. Als we het over anhydriet hebben:  eigenlijk is het een prima ondergrond om wat dan ook op aan te brengen - als het maar droog is. En blijft. Vocht en anhydriet is echter een zeer slechte combinatie. Dus check je ondergrond voor je begint... Of laat vooraf een ondergrondanalyse doen. 

Passie versus objectiviteit


Ik blijf een keramiek-fanaticus. Dus hoor ik van een nieuw hulpmiddel, een nieuwe tegeltype, een  bijzondere uitdaging voor de verwerker - dan verdiep ik me erin tot ik er ALLES van weet. En ben ik de eerste om mijn nieuw verworven kennis te delen. 

In mijn rol als adviseur speelt mijn passie op de achtergrond mee, maar adviseer, bemiddel en beoordeel ik juist op basis van een professionele distantie. 'Mooi' is dan immers prima te beoordelen op basis van normen, contractafspraken en vuistregels. Net zoals lekkages, scheuren, loslatende materialen en ontbrekende dilataties te herleiden zijn tot het niet toegepast hebben van NEN-normen, een onbruikbare ondergrond, verkeerde materialen of simpelweg het niet goed gevolgd hebben van een gebruiksaanwijzing. Passie tegenover distantie: het kan niet zonder elkaar, maar voor een maximaal objectieve beoordeling krijgt distantie voorrang.